Ấu thơ trong tôi

Quả cau, miếng trầu và ân tình nước non

Quê hương là gì hỡi em?  Quê hương là thôn Đoài thôn Đông, là cau thôn Đông nhớ trầu không thôn Đoài trong thơ Nguyên Bính. Quê hương là hoa cạu rụng trắng ngoài thềm trong thơ 0Ô Trung Quân. Quê hựơng là Bình Định, là nơi gia tộc Nguyễn Nhạc buôn trầu mà nuôi dạy nên “tam kiệt”, ba anh hùng áo vải cờ đào. Quê hương là đât Quảng Nam, có nhũng vườn cạu bát ngát, có vợ nhà văn Nhất Linh tần tảo nghề buôn cau cho chồng xây lên một Tự lục văn đoàn nổi tiếng. Quê hương là chiếc quạt mo cau cạu bé Nguyễn Ngọc Ký dùng chân quạt cho mẹ nhung đem hè.

Quê hướng là miếng trầu cánh phượng để nhận tình chồng vợ, nhận nghĩa quân vương. Quê hương lạ tất cả. Nhưng trong tấcả vẫn bền bi ẩn hiện suốt chiều dài lịch sử là quả cau, miếng trầu.’Có thể nói quê hương đât nước băt đầu với miếng trầu bà ăn. (thơ Nguyễn Khoa Điềm).

 Một truyện cổ tích Việt Nam cực kỳ sâu sắc lại là về tình người, tình gia tộc, một câu chuyện về đạo lý, nghĩa tình. Một câu chuyện thăng hoa tuyệt đỉnh về tình đoàn kết anh em: Chuyện Trầu cau. Ba người hoá thân trong trầu, cau, vôi hoà quyện không thể tách rời. Tình đoàn kết không chỉ hoà quyện ở mức độ hỗn hợp. Nó đã biến thành một hợp chất thắm đỏ.

Cách mạng Tháng Tám thành công 59 năm trước mở ra ngày Quốc khánh 2-9, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ, Cộng hoà. Những thước phim tư liệu ngày ấy cho ta những hình ảnh xúc động về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, từ anh viên chúc, thợ thuyền đến ông quan đại thần. Từ mọi thành phần đến mọi lứa tuổi, cùng hân hoan reo vui trong ngày quốc khánh, ngày sinh nhật của nền dân chủ cộng hòa, là thành quả và cũng trở thành mục tiêu cách mạng từ dạo ấy.

 “Có phải duyên nhau thì T thắm lại”. Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9-1945 là một cơ duyên của dân tộc để toàn dân thắm lại dưới một màu cờ đỏ, tạo nên một sức mạnh tổng lực để một quốc giạ còn yếu hèn sau 80 năm nô lệ mà vẫn dám mơ về một ngày “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Quả cau, miếng trầu và lòng từ ái, khoan hoà, bao dung, kết đoàn chính là phẩm hạnh ngựời dân Việt và cũng chính là ân tình với nước non. Tình đoàn kết ở một tầm cao mới và với môt độ sâu mới về chất-hợp chất- rất cần để chuẩn bị cho một mùa hoan ca trong ngày, đại khánh 60 mùa hoa vào năm tá, Ât Dậu 2005.

Đoàn Công Lê Huy / Hoa Học Trò