Quả Chay còn xa lạ đối với một số tỉnh miền Trung và các tỉnh miền Nam nhưng rất quan…