Thèm một cái nắm tay, thèm một cái ôm thật chặt, thèm một nụ hôn sâu… nhưng sao mãi vẫn…