Tổ yến sào là món ăn trân quý từ xa xưa truyền lại. Yến có nguồn dinh dưỡng vô cùng…