Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên tôi đi mẫu giáo” Một ngày sũng nước mắt. Thực ra lúc đầu…