Sống Đẹp

Luật nhân quả báo ứng, bạn đã biết để tránh quả xấu chưa?

Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo” đây là câu thường được những người có trí huệ răn dạy con cháu, đấy cũng chính là muốn nói đến luật nhân quả. làm thế nào để hưởng được quả ngọt. Tất cả sẽ có trong những chia sẻ dưới đây.

Nhân quả báo ứng là gì?

Nhân quả báo ứng chính là làm thiện được quả báo tốt đẹp, còn làm ác sẽ bị quả báo khổ đau. Luật nhân quả không sót một ai cả, dù lớn hay nhỏ nó đều được trả rất công bằng.

Gieo nhân nào thì gặt quả ấy, như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, có khi nào bạn trồng hạt mít mà ra cây bơ đâu. Nhân quả cũng vậy, làm điều giúp đời đẹp đạo thì sẽ được phước báo, tùy vào việc lớn nhỏ mà phước báo cũng nhiều hay ít. Việc làm ác cũng lại như thế, sẽ trả lại nghiệp nặng nhẹ tùy việc xấu xa mà bạn làm. Phật dạy: Dù chúng ta có lên núi cao hay trốn xuống vực thẳm, cũng không thể nào tránh được nghiệp quả khi đủ nhân duyên.

Luật nhân quả báo ứng 1
Nhân quả báo ứng

Nếu như được nhìn thấy quả ác mình làm thì có lẽ không một ai dám làm điều ác cả … Nếu ai tin vào luật nhân quả thì sẽ biết sợ hãi và họ không dám làm những điều xấu ác, lúc này cuộc sống của cõi ta bà này sẽ đỡ khổ đau hơn nhiều.

>> Luật nhân quả luôn đúng trong cuộc sống

Làm sao để tạo quả ngọt và tránh quả xấu

Nhân quả báo ứng tốt hay xấu là do bản thân mỗi người quyết định. Không ai có thể chịu thay ai cả ngay cả mẹ cũng không thể trả thay con nếu như quả trổ xuống. “Luật nhân quả theo quan điểm của Phật giáo, gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy. Đồng nghĩa với việc muốn gặt hái được quả lành thì bạn cần tu tâm, thân, khẩu.

Bạn chú ý đến từng lời nói, không nói xấu người khác, không nói lời thêu dệt. Tâm luôn hướng thiện, biết yêu thương bản thân và những sự sống khác. Thân phải đứng đắn, không sử dụng những chất gây mất kiểm soát để rồi gây ra khổ đau. Hành động phải chuẩn mực không hại mình hại người. Đặc biệt hãy khuyên người khác làm việc thiện lành, từ bỏ những việc xấu dù chỉ là ý nghĩa. Bạn hãy giúp những người bế tắc, đường cùng có những suy nghĩ tích cực về cuộc sống. Cho họ thấy rằng cuộc sống này có vay có trả,… Nếu làm được như vậy lâu dần bạn sẽ được công đức lớn dần và hưởng phước báo.

Luật nhân quả báo ứng 2
Biết sợ nhân quả làm điều lành sẽ được phước báo

Luật nhân quả không chừa một ai cả, nên bạn hãy gắng mà tu tâm dưỡng đức. Chỉ có thế bạn mới tránh được những nghiệp đổ lên đầu. Chúc bạn có tâm an lạc, tinh tấn tu tập và hưởng phước báo.

>> Đi tìm hiểu về nhân quả báo ứng khẩu nghiệp

An Nhiên