Khi chúng ta bận rộn, chúng ta ước có thời gian rảnh để được nghỉ ngơi, làm những điều mình…

Món ăn ăn hoài ăn mãi ta bỗng cảm thấy chán. Câu chuyện nói đi nói lại ta cũng chán.…